Gå til hoved-indhold

 

Det vil vi i TUWANO

 

For os handler det om at være effektive. Vi har et ønske om, at det vi gør giver mening både overfor vores kunder og de borgere vi skal hjælpe. Vores tilgang til tingene skal afspejle samfundet og lovgivningen som den er netop nu. Vi skal være smidige i vores tilgang til andre mennesker og navigere i de løbende ændringer der sker på området. Vores koncept er at vi tilpasser os borgerne i stedet for at de skal tilpasse sig os.

Vi ønsker at skabe effekt ved at gå lige til kernen i stedet for at gå rundt om den. Vi arbejder med fokuspunkter, hvilket betyder at vi ikke er der for at fikse alle borgerens problemstillinger, men for at arbejde med det som ”trykker” i forhold til at nå det mål som er defineret for indsatsen. Alle er komplekse og har forskellige udfordringer, men ikke alle udfordringer er nødvendigvis en hindring for, at vi når netop det mål vi er hyret til at opnå sammen med vores borgere. 

Tuwano samarbejder primært med jobcentre og familieafdelinger. Det betyder at vi skal navigere i 2 forskellige lovgivninger hvilket er noget vi føler os godt tilpas med. Det handler netop om det overordnede mål som er at få borgere videre af en farbar vej hen imod større trivsel, uddannelse og selvforsørgelse. 

Vi kalder os for Menkon-specialister da vi mener at det er på tide at begreberne mentor og kontaktperson slås sammen. Derved bruger vi det bedste fra begge verdener uanset hvilke begreber lovgivningen opererer med. Det der betyder noget er borgerens fremadrettede virke og hverdag, og hvor langt tid det tager for borgeren at komme fra a til b. Det betyder alt når det handler om menneskelig udvikling.

Vi har forståelsen for at hvis vi arbejder med unge under 18 har deres forældre samt omgangskreds en stor indvirkning på at en forandringsproces bliver en succes. Derfor inddrager vi typisk alle de involverede parter, og kommer derved hele vejen rundt om den unge. Vi arbejder ud fra principperne i ICS både i skrift samt tale.

Vi har nogle helt klare interne værktøjer til hjælp. Her kan nævnes at vi har færre sager end normalt pr. medarbejder, samt at det hos os er muligt for en myndighed at henvise ud fra en konkret problemstilling, den enkelte borger måtte have. Udover det er vi trænet i at se anderledes på de faktorer borgeren måtte komme med. Vi stiller dagligt høje krav til os selv og bruger vores energi, uddannelse, erfaring samt den interne værktøjskasse til at nå målene for vores borgere.

Tiderne er ændret fra et fokus om rettidighed til mere fokus på effekt. Det er en transformation som vi er rigtig glade for hos TUWANO, da det netop er den tankegang som er den røde snor der løber igennem alt hvad vi foretager os.